• ikon
  Morten Asmussen den 25-01-2019
  Ugens gang
  Mange hjem må have opdaget et nyt, smart beklædningsstykke: Den nye hoodie med skolens logo. Store som små er helt vilde med trøjen - det er dejligt at se.
  Tak til elevrådet for den store indsats med at gennemføre hoodie-projektet! Elevrådet har også afholdt nyvalg til elevrådsformandsposten, og valget faldt på Mille Borgen Mikkelsen fra 7.A. Tillykke med valget.
  En venlig forælder fra 1. klasse har været betænksom overfor skolepatruljen, der blev begavet med en ordentlig portion chips til deling, som tak for god, stabil og venlig indsats i morgentrafikken. Tak for det.
  I dag har 9. og 10. fået standpunktskarakterer med hjem til underskrift. Tag et kig og returner til skolen ved samtalen.

  I aften har klasseforældrerådet for 4. klasse  arrangeret en overnatning sammen med lærerne her på skolen. Det bliver nok hyggeligt. 4. klasse er i øvrigt i gang med mange ting, b.a. skal der i næste uge bages fastelavnsboller til indskolingen. Der er jo fastelavn på fredag. 
  I den sammenhæng synger Indskolingen for beboerne på Tandsbjerg Plejehjem og 0. klasse synger for Skt. Jørgens Stiftelsen.
  Der er i den kommende uge emneuge i 6. klasse, og 10. klasse er i socialpraktik. På torsdag afholdes et vigtigt arrangement om digital dannelse for udskolingen både i løbet af skoledagen og om aftenen for forældrene. Jeg glæder mig til at se så mange som muligt.

  I forbindelse med nedbrydningen på JF er der endnu ikke brudt hul i muren til cykel P, så vi kan fortsætte lidt endnu med den vanlige parkering. Det giver sig selv i nedbrydningsprocessen, hvornår, der spærres endeligt af.
  I nedbrydningen er der også en del rotter, som bliver hjemløse. De søger desværre over til os, hvilket vi håndterer bedst muligt - Nicolai er ret effektiv som rottefænger, har han bevist!


  Venligst, Morten Asmussen


   
 • ikon
  Morten Asmussen den 05-02-2019
  Der er ledig plads i skolens 1. klasse.
  Der er stadig enkelte ledige pladser i kommende 10. klasse til august 2019.

  Kontakt skolen og hør nærmere.
 • ikon
  Morten Asmussen den 05-02-2019
  NYT OM PARKERING VED SKOLEN

  Grundet nedbrydningsarbejde fra uge 8 ændres parkeringsmulighederne ved skolen. Se venligst vedhæftede vejledning.
 • ikon
  Morten Asmussen den 17-01-2019
  ”Der varsles ordinært forældrekredsmøde på Privatskolen Als, tirsdag 9. april kl. 19 – 21. Forslag som ønskes behandlet på det ordinære forældrekredsmøde skal skriftligt være indgivet til skolelederen senest 1 måned før forældrekredsmødet. I ulige år er der to bestyrelsesmedlemmer på valg. I år er Gunhild Kjærgård Andersen og Sven Jensen på valg. Gunhild Kjærgård Andersen genopstiller ikke. Kandidater, der ønsker at opstille til bestyrelsen, bedes indgive deres kandidatur så hurtigt som muligt til skoleledelsen, men det er muligt at stille sit kandidatur til rådighed på selve forældrekredsmødet.
  Formel indkaldelse til forældrekredsmødet  udsendes via Skoleintra senest 14 dage før mødet.”
   
 • ikon
  Morten Asmussen den 15-11-2017

  Er du opskrevet på vores venteliste, så husk at opdatere skolen med evt. nye oplysninger om kontaktoplysninger og mailadresse.
 • 25-02-2019
  10. klasse socialpraktik · 10KL
  1
 • 25-02-2019
  09:25-09:35
  Morgensang 7. 10. klasse · 7AA · 7BB · 8AA · 8BB · 9AA · 9BB · 10KL
  1
 • 25-02-2019
  14:30-15:55
  MIO møde, kontoret ·
  1
 • 26-02-2019
  10. klasse socialpraktik · 10KL
  1
 • 26-02-2019
  08:00-09:00
  Kontormøde ·
  1
 • 26-02-2019
  19:00-21:00
  Skolebestyrelsesmøde ·
  1
 • 27-02-2019
  10. klasse socialpraktik · 10KL
  1
 • 28-02-2019
  10. klasse socialpraktik · 10KL
  1
 • 01-03-2019
  Fastelavn · 0KL · 1KL · 2KL · 3KL
  1
 • 01-03-2019
  10. klasse socialpraktik · 10KL
  1
 • 01-03-2019
  08:00
  Ny 0. klasse begynder ·
  1
 • 01-03-2019
  09:25-09:35
  Morgensang 0. - 6. klasse · 0KL · 1KL · 2KL · 3KL · 4KL · 5KL · 6KL
  1
 • 04-03-2019
  09:25-09:35
  Morgensang 7. 10. klasse · 7AA · 7BB · 8AA · 8BB · 9AA · 9BB · 10KL
  1
 • 05-03-2019
  08:00-09:00
  Kontormøde ·
  1

Besøgstæller

1080048