• ikon
  Morten Asmussen den 17-01-2019
  ”Der varsles ordinært forældrekredsmøde på Privatskolen Als, tirsdag 9. april kl. 19 – 21. Forslag som ønskes behandlet på det ordinære forældrekredsmøde skal skriftligt være indgivet til skolelederen senest 1 måned før forældrekredsmødet. I ulige år er der to bestyrelsesmedlemmer på valg. I år er Gunhild Kjærgård Andersen og Sven Jensen på valg. Gunhild Kjærgård Andersen genopstiller ikke. Kandidater, der ønsker at opstille til bestyrelsen, bedes indgive deres kandidatur så hurtigt som muligt til skoleledelsen, men det er muligt at stille sit kandidatur til rådighed på selve forældrekredsmødet.
  Formel indkaldelse til forældrekredsmødet  udsendes via Skoleintra senest 14 dage før mødet.”
   
 • ikon
  Morten Asmussen den 14-11-2018
  Det er rart at se en rolig afvikling af morgentrafikken. Jeg har dog en lille bøn: Når man holder inde på JF-grunden, kan der opstå trafikprop mellem de to porte. Jeg vil derfor opfordre til, at man holder lidt længere henne langs bygningen, når fx. cykler skal af og på, så biler kan komme rundt.

  I vedhæftede parkeringsvejledning kan du se, hvor det er smart at holde.. U-vendinger foran skolen er stadig uønsket, da det skaber farlige situationer.

  Venligst, Morten
 • ikon
  Morten Asmussen den 13-08-2018
  Kære alle
  Igen i år foregår al cykelparkering i de tildelte båse på den gamle JF-grund bag den gule mur. Alle cykler skal være forsvarligt låst, gerne til rækværk/stolper, da der desværre har været enkelte cykeltyverier. Skolen kan ikke gøres ansvarlig for cykeltyveri fra parkeringen, og vi må ikke overvåge anden ejendom.
  Det enkelte hjem opfordres hermed til at sørge for ordentlig aflåsning og god forsikringsdækning på cyklerne.

  Venligst, Morten
 • ikon
  Morten Asmussen den 15-11-2017

  Er du opskrevet på vores venteliste, så husk at opdatere skolen med evt. nye oplysninger om kontaktoplysninger og mailadresse.
 • 22-01-2019
  08:00-09:00
  Kontormøde ·
  1
 • 22-01-2019
  16:30-19:30
  Fællesmøde personale-bestyrelse ·
  1
 • 25-01-2019
  09:25-09:35
  Morgensang 0. - 6. klasse · 0KL · 1KL · 2KL · 3KL · 4KL · 5KL · 6KL
  1
 • 28-01-2019
  09:25-09:35
  Morgensang 7. 10. klasse · 7AA · 7BB · 8AA · 8BB · 9AA · 9BB · 10KL
  1
 • 29-01-2019
  08:00-09:00
  Kontormøde ·
  1
 • 29-01-2019
  19:00-21:00
  Ekstraordinært forældrekredsmøde · 0KL · 0KL · 1KL · 2KL · 3KL · 4KL · 5KL · 6KL · 7AA · 7BB · 8AA · 8BB · 9AA · 9BB · 10KL
  1
 • 01-02-2019
  09:25-09:35
  Morgensang 0. - 6. klasse · 0KL · 1KL · 2KL · 3KL · 4KL · 5KL · 6KL
  1

Besøgstæller

1057314