• ikon
  Morten Asmussen den 17-08-2018
  Kære alle
  Så er skolens liv taget fat igen. I denne uge har vi budt velkommen til nye og gamle elever: Skolefotografen har været i fuld gang, og man kan snart se frem til billeder af glade, solbrune børn.
   8. Klasserne har været på tur i sommerhus, og 10. Klasse er nu vendt hjem igen efter en lang cykeltur til Kollund på lejrskole. 
  Ugeplanerne begynder at blive fyldt op igen, med andre ord: Skolen er begyndt!

  Venligst, Morten
   
 • ikon
  Susanne Hvid den 16-08-2018
  Vi har en ledig plads i vores nuværende 10. klasse.
  Kontakt os for yderligere information.
   
 • ikon
  Morten Asmussen den 16-08-2018
  Se venligst vedhæftede parkeringsvejledning. U-vendinger foran skolen er uønsket, da det skaber farlige situationer.
 • ikon
  Morten Asmussen den 15-08-2018
  Buskort
  I forbindelse med skolestart har adskillige elever oplevet problemer med at bruge buskortet, og skolens kontor har travlt med at afhjælpe situationen.
  Vi har i lighed med andre skoler henvendt os konstruktivt kritisk til Sydtrafik, der leverer løsningen med buskort.
  Vi har igen periodefornyet buskort for alle der ikke nåede det inden sommerferien, men du skal også gøre noget:
  Der er følgende at gøre:
  • Du skal som forælder uanset barnets klassetrin sørge for at dit barns buskort aktiveres i en bus eller ved en stander på busstationen inden 24/8.
  • Oplever eleven derefter, at kortet ikke kan registreres i bussen fordi det ikke er periodefornyet (det vil man få at vide i bussen), skal man henvende sig direkte til skolesekretær Laila Fahrendorff mlm 8 og 11.
  • Oplever eleven, at kortet er ”Dødt” og ikke udløser en lyd ved indtjekning, skal man også henvende sig til skolesekretæren.
  • Gør det så hurtigt som muligt og inden 24. august. Hvis du har henvendt dig allerede er vi i gang med at behandle det.
  Vi har været i dialog med Sydtrafik og Umove, og har fået beskeden, at man kan bruge kortene uanset hvad i resten af august.
  Nogle oplever at blive afvist i busserne, trods at chaufførerne har fået besked. Derfor vil jeg anbefale, at man har nedenstående på sin telefon til fremvisning i bussen.
   
  ”Praksis ved ”døde” skolekort er, at chaufføren beder eleven henvende sig til sekretæren og få bestilt et nyt. Indtil da, er chaufførerne informeret om, at de skal medtage eleverne. Jeg tager fat i vognmanden der kører ruterne og beder ham informere chaufførerne endnu engang omkring denne praksis.
    
  Med venlig hilsen
  Tanja Nielsen
  Assistent, Kortsalg
  Kunde og Marked

  Sydtrafik, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, Telefon 7660 8600
  [sydtrafik.dk/nye-tider]”
   
 • ikon
  Morten Asmussen den 13-08-2018
  Kære alle
  Igen i år foregår al cykelparkering i de tildelte båse på den gamle JF-grund bag den gule mur. Alle cykler skal være forsvarligt låst, gerne til rækværk/stolper, da der desværre har været enkelte cykeltyverier. Skolen kan ikke gøres ansvarlig for cykeltyveri fra parkeringen, og vi må ikke overvåge anden ejendom.
  Det enkelte hjem opfordres hermed til at sørge for ordentlig aflåsning og god forsikringsdækning på cyklerne.

  Venligst, Morten
 • ikon
  Morten Asmussen den 15-11-2017

  Er du opskrevet på vores venteliste, så husk at opdatere skolen med evt. nye oplysninger om kontaktoplysninger og mailadresse.
 • 20-08-2018
  09:35-09:45
  Morgensang 7.-10. klasse · 7AA · 7BB · 8AA · 8BB · 9AA · 9BB · 10KL
  1
 • 21-08-2018
  08:00-09:00
  Kontormøde ·
  1
 • 21-08-2018
  09:30-10:30
  Møde med Performance akademi (kontor) ·
  1

Besøgstæller

937225