Privatskolen Als er en fri grundskole som tilbyder undervisning fra børnehaveklasse til 10. klasse.

Skolen er et tilbud til forældre, der ønsker en skole hvor undervisningen er på et højt fagligt niveau i et tæt samspil mellem kundskabsmeddelende og kreative fag i naturlig sammenhæng med samfundsmæssige og kulturelle traditioner og værdier.

Skolen er ikke orienteret i nogen bestemt ideologisk retning, men vedkender sig kulturfællesskab med den danske folkekirke.

Vi lægger vægt på et tæt og forpligtende forældresamarbejde.

Til skolen er knyttet en velfungerende fritidsordning for elever i 0. til 4. klasse i tæt tilknytning til skolen.

Privatskolen Als har tidlig sprogstart, og som supplement til den obligatoriske musikundervisning i børnehaveklassen til 6. klasse tilbyder skolen musikundervisning individuelt og i mindre grupper.

Der lægges vægt på, at eleverne tager et personligt medansvar for såvel egen læring som for det sociale fællesskab.

Der undervises i alle obligatoriske fag med Folkeskolens afgangsprøver som mål, hvor it er en naturlig og integreret del af undervisningen.

 

Skolens organisationsplan er under opdatering:klik her