Skolens forventninger til forældrene:


Skolen optager en vigtig del af elevens hverdag. Det er derfor vigtigt, at eleverne, forældrene
og lærerne fornemmer en helhed og er interesseret i at styrke denne helhed.

Vi forventer forældrenes støtte i skolens arbejde, hvilket må give sig udslag i interesse
for elevens hjemmeopgaver, for elevens dagligdag i skolen og for skolens arrangementer i
løbet af skoleåret.

Vi forventer også, at forældrene deltager aktivt i skolens generalforsamling og medvirker til
valg af repræsentanter til skolens bestyrelse. Vi finder det naturligt, at man benytter sig af
muligheden for at få orientering om eleven og klassen gennem fremmøde til forældresamtaler
og klasseforældremøder.