Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

  • Samlet elevtal pr. 01-08-2017:  312 elever

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe: 
 

  • Indskolingen (0.-3. klasse): 22 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (4.-6. klasse): 22 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 22 elever pr. klasse
  • 10. klasse: 28 elever

Karaktergennemsnit

Statistik til sammenligning af de enkelte uddannelser og institutioner kan findes via nedenstående link:

 

 

Herunder tal fra Privatskolen Als's egen opgørelse:

Statistik over prøve karakterer        
9 årgang 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
           
Dansk mundtlig 9,64 7,5 9,14 9,37 9,25
Dansk retskrivning 7,18 9,86 8,95 9,15 8,82
Dansk læsning 7,27 6,73 7,79 7,28 7,3
Dansk skr. Fremstilling 8,36 6,45 7,79 6,83 7,14
Engelsk mundtlig 9,23 8,82 10,44 9,9 9,43
Engelsk skriftlig       9,05  
Tysk mundtlig 6,95        
Tysk skriftlig          
Kristendomskundskab          
Historie   8,77 7,43   6,39
Samfundsfag         8,14
Samfundsfag mundtlig     8,76 8,73  
Idræt          
Idræt praktisk mundtlig       9,89 7,78
Matematik mundtlig       7,91 8,67
Matematik færdigheder 9 8,59 8,23 7,76 8,14
Matematik problemløsning 9,23 9,09 8,4 7,32 9,61
Fysik/kemi praktisk 7,95 5,95 8,3    
Geografi     8,52    
Biologi 7,55 9,41 7,62    
Obl. Projektopgave   10,23 8,12 9,07  
F/K- BIO-GEO fællesprøve       8,45 10,59
SNIT 8,2 8,3 8,4 8,5 8,4
SNIT AF BUNDNE PRØVER 8,5 7,9 8,6 8,3 8,8

 

10. årgang 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
           
Dansk mundtlig 7,82 8,48 10,64 8,93 8,59
Dansk skriftlig 7,32 6,89 7 6,37 7,63
Engelsk mundtlig 6,75 8,56 8,14 8,93 8,04
Engelsk skriftlig 6,11 7,48 8,39 8,15 7,96
Tysk mundtlig 6,17 5,3 6,89 6,93 6,19
Tysk skriftlig 6,35 7,56 5,96 6 9,19
Matematik mundtlig 6,93 7,96 8,29 7,48 9,59
Matematik skriftlig 7,25 7,33 7,36 7,96 9,93
Fysik/kemi praktisk 5,04 6,89 7,3 7,56 7,15
Obligatorisk opgave   9,22 8,85 8,26 8,56
SNIT 6,6 7,6 7,9 7,7 8,3


 

Antal elever pr. pc

 

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:
 
  • Antal lærere ansat i lærerstillinger ved starten af skoleåret 17/18:  24