Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

  • Samlet elevtal pr. 01-08-2017:  312 elever

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe: 
 

  • Indskolingen (0.-3. klasse): 22 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (4.-6. klasse): 22 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 22 elever pr. klasse
  • 10. klasse: 28 elever

Karaktergennemsnit

Statistik til sammenligning af de enkelte uddannelser og institutioner kan findes via nedenstående link:
   
 
 

Antal elever pr. pc

 

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:
 
  • Antal lærere ansat i lærerstillinger ved starten af skoleåret 17/18:  24