Vikarer.

Vi har, så vidt dette er muligt, tilknyttet faste vikarer til skolen. Disse kan træde til, når en lærer er fraværende og af den grund ikke kan varetage undervisningen. Der vil i de fleste tilfælde være udarbejdet materiale til vikaren, så undervisningen i videst muligt omfang kan videreføres uden større afbræk. Normalt gives der ikke fri i forbindelse med lærers fravær.

 
 
I helt særlige tilfælde f.eks. ved mange læreres samtidige sygdom kan det være nødvendigt, at give enkelte af de ældste klasser fri.