Elevers ophold på skolen uden for undervisningstiden.

Der er opsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og frem til 10 minutter efter sidste lektions afslutning.

Det betyder, at elever i 0.-3. klasse, som bliver afleveret eller selv kommer til skolen før kl. 7.50, skal gå i SFO.

For elever i 4.-10. klasse skal det tilstræbes, at man møder mellem kl. 7.50 og kl. 8.00. Frem til undervisningens start opholder man sig stille og roligt i sin klasse.

Efter endt skoledag skal man enten gå i SFO eller forlade skolen. Kun elever, som går til frivillig musik, må opholde sig i aulaen i ventetiden. Her forholder man sig roligt og læser evt. lektier.