Eleverne lærer at anvende mobiltelefonen som et værktøj til at kommunikere med og til brug i forbindelse med undervisningen. Eleverne afleverer deres mobiltelefoner i klasserne når hver time starter, med mindre mobilerne skal anvendes i forbindelse med undervisningen. Der høj justits omkring brugen af mobilerne i forbindelse med frikvarterer og timerne.

Skolen er et sted, hvor vi er sammen omkring såvel det faglige som det sociale, og vi ønsker at eleverne i løbet af skoledagen koncentrerer sig om undervisningen og hinanden. Kontakten til andre kammerater må holdes efter skoletid.