Lektier.

For at få det største udbytte af sin skolegang er det vigtigt at møde velforberedt. Derfor må eleverne
påregne, at der er både mundtligt og skriftligt hjemmearbejde. Det, at lave lektier, betyder også,
at der indarbejdes gode arbejdsvaner, der senere i uddannelsesforløbet kan komme eleverne til gode.