Regler for fritagelse fra undervisning:

 

Fritagelse i forbindelse med ferie:

På privatskolen Als afholdes der som udgangspunkt ferie i de annoncerede ferieperioder som bekrevet i skolens ferieplan, således at der kan pågå undervisning i de skemalagte perioder af skoleåret.

Fritagelse til ferie uden for de annoncerede ferieperioder gives kun når der er meget tungtvejende grunde hertil og efter skriftlig henvendelse til skolelederen.

 

Fritagelse i forbindelse med langtidssygdom:

(Samlet mere end 15 dage pr. Kvartal) Skoleleder, klasselærer og forældre har en gensidig forpligtelse til at tage langtidssygdom op og aftale nærmere om omfang, således at en særskilt plan for gennemførsel af undervisningen mhp. opfyldelse af undervisningspligten kan gennemføres.

Fritagelse i forbindelse med almindelig sygdom meddeles forsat kontoret pr. telefon inden klokken 8.00.

 

Fritagelse i øvrigt:

Ved Lægebesøg/tandlægebesøg/begravelser/jubilæer/rund fødselsdag i nærmeste familie gælder følgende regler:

Klasselæreren/ faglæreren kan ekstraordinært give fri for enkelte timer eller en dag efter skriftlig henvendelse fra hjemmet.

Ekstraordinær fritagelse for flere dage kan gives af skolelederen efter skriftlig henvendelse.

Skolen henstiller til, at eleverne kun bedes ekstraordinært fri, når der er meget tungtvejende grunde hertil.

Uanset grunden til fritagelse (langtidssygemelding undtaget) kan det ikke forventes, at lærerne leverer materiale, eleven kan arbejde med. I stedet opfordres eleverne til at kontakte deres klassekammerater for at få at vide, hvordan de kan forberede sig.

Reglerne er gældende for alle forældre samt elever på Privatskolen Als; også ansatte forældre og deres børn. Der er skabt konsensus om reglerne i skolens bestyrelse.