Bøger og undervisningsmateriel.

De fleste bøger, som eleverne skal bruge i undervisningen, udlånes af skolen. Bøgerne, der udlånes,
er skolens ejendom, og det forventes, at eleverne passer godt på dem. Der skal skrives navn i alle
bøger. Bind bøgerne ind. Bortkomne, eller beskadigede bøger, skal erstattes af eleven.

Der udleveres sangbøger fra 1. klasse. Sangbøgerne er skolens ejendom, og de skal afleveres, når eleven går ud af skolen.
Der udleveres blokfløjte i 3. klasse.
Der udleveres lommeregner i 6. klasse.
Der udleveres ordbog i 7. klasse ( retskrivnings og betydningsordbog ).


Skolen benytter sig også af Amtscentralen og Sønderborg Kommunes biblioteksvæsen.
For ikke afleverede bøger opkræves erstatning.