Bedømmelser.

Der gives karakterer i 7. – 10. årgang.

 
 
7. og 8. årgang får karakterer i november og april måneder, hvorimod 9. og 10. årgang får karakterer i november, februar og april. I oktober og februar afholdes terminsprøver for disse årgange, og det er muligt for læreren at knytte kommentarer til terminsprøvekaraktererne. Aprilkaraktererne er samtidig de endelige årskarakterer, idet disse skal være givet inden de skriftlige afgangsprøver. Der gives karakterer efter 7-skalaen.
 
I 0. kl. til og med 2. kl. giver skolen en udtalelse om den enkelte elev.
 
3. – 6. kl. gives der en bedømmelse for det faglige niveau samt arbejdsindsats.
 
Ligeledes vurderes elevens sociale kompetence. Denne gennemgås ved skole/hjemsamtalerne.