Brobygning
 
I 10. klasse deltager eleverne i et 2-ugers, lovpligtigt brobygningsforløb, som kan indeholde dele af undervisningsforløb på en ungdomsuddannelse og ulønnet praktik. Hensigten med brobygningen er at give eleverne et bedre grundlag at foretage det endelige valg af ungdomsuddannelse ud fra.
 
Brobygningen kan foregå som:
  • dele af et grundforløb i en erhvervsuddannelse
  • dele af en gymnasial uddannelse (hf, hhx, htx og stx)
Mindst to forskellige uddannelser skal indgå i brobygningen, og den ene skal være enten en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse.
Brobygningen tilrettelægges af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Sønderborg og er en del af skolevejledningen.