Skolepsykolog.

Privatskolen Als er tilknyttet ”Pædagogisk Psykologisk Rådgivning” under Sønderborg kommune,
og denne kan yde bistand og hjælp til elever med indlæringsvanskeligheder. Til skolen er der
desuden knyttet en tale-hørekonsulent. Indstilling sker til PPR og bør helst ske så tidligt som
muligt i skoleforløbet.