Skoletandlæge.

Skoletandplejen foregår normalt i elevernes hjemkommuner, og de skoleelever, der er bosat i
Sønderborg kommune, vil, efter behov, enkeltvis blive indkaldt til klinikkerne.
Alle henvendelser vedrørende tider skal fortsat ske til klinikkerne.