Sundhedsplejerske.
 
Sundhedsplejerske:  Lone Dreier Petersen tlf.: 27 90 55 52 e-mail: [email protected] 
 
Alle undersøgelser foretages i konsultationen i sundhedshuset bygning 2, Grundtvigs Allé 150.
 
Ordningen ændres, hvilket indebærer, at ressourcerne fordeles således, at der tages ekstra hensyn til børn og familier med særlige behov.
 
Fremover vil tilbuddet være:
  • 0. kl. indskolingsundersøgelse
  • 1. kl. højde- og vægtmåling
  • 4. kl. sundhedssamtale
  • 6. kl. synsprøve
  • 8. kl. udskolingsundersøgelse
Udover undersøgelserne, vurderer sundhedsplejersken i samarbejde med lærere på ALLE klassetrin, om der er behov for en særlig indsats i form af sundhedssamtaler, undersøgelser og sundhedspædagogiske aktiviteter.

Herudover er alle børn og forældre velkomne til at kontakte sundhedsplejen via telefon, mail eller åben konsultation.
 
Skolerne vil fremover kunne gøre brug af sundhedsplejerskens viden i undervisningen. Vi vil i samarbejde med skolernes sundhedskoordinatorer udarbejde undervisningsmoduler til brug i undervisningen i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. Modulerne udarbejdes i løbet af skoleåret 2010/2011 og er klar til brug i 2011/2012.