UU-Sønderborg:
 

Ungdommens Uddannelsesvejledning Sønderborg har som mål, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

 

UU-Sønderborg leverer vejledning, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov for vejledning.

 

UU-Sønderborg sikrer den bedst mulige vejledning, således at den enkelte elev opnår et kvalificeret grundlag for at kunne træffe sit uddannelses- og erhvervsvalg.

 

UU-Sønderborgs vejledere skal i særlig grad målrettes unge, som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv.

 

UU-Sønderborg samarbejder med grundskoler og ungdomsuddannelser m.fl. om tilrettelæggelse og gennemførelse af vejledningstiltag i overgangen til ungdomsuddannelserne.

 

UU-Sønderborg vejleder på elevens egen skole og i tæt samarbejde med skolens lærere og ledelse.

 

UU-Sønderborgs vejledere har faste træffetider på skolen og er kendt blandt eleverne.

 

UU- Sønderborg tilbyder vejledning til alle unge til de fylder 25 år.

 

UU-Sønderborg har sin egen hjemmeside - www.uu-sonderborg.dk - hvor man kan få yderligere oplysninger. Bl.a. om nedenstående aktiviteter.

 

 

Vejledning i skoleforløbet – skematisk:

 

 

Klassetrin

Vejledningsaktiviteter

Form

9. klasse

Uddannelsesplan

Frivillig brobygning

Erhvervspraktik

Uddannelsesorientering

Individuelle samtaler

Anden aktivitet

Aftenarrangementer for forældre + elever

8. klasse

Introduktionskursus
Foreløbig uddannelsesplan

Individuel praktik

Anden aktivitet

Individuelle samtaler

7. klasse

Vejledning i brug af hjemmesiderne www.minfremtid og www.ug.dk  m.m.

Kollektiv vejledning

 

   

 
Vejleder:
 
Nina Lolby

Mobil: 2790 8243

Tlf.: 8872 5988

 
   
 
 

Hovedkontor:
UU-Sønderborg
Blegen 9 b, 3.sal
6400 Sønderborg
Tlf.: 88724424

Træffetider:
Træffetid på Privatskolen Als: Tirsdage fra 9-13 og fredage fra 9-13
Derudover på alle hverdage på mobilnummer:2790 8243

 


 

 
 
 
Links:
Ungdommens Uddannelsesvejledning i Sønderborg:
www.uu-sonderborg.dk

Oplysning om EUD (erhversuddannelserne) på EUC:
www.dts-info.dk

Vejldningscenteret: Oplysning om ungdomsuddannelserne i Sønderjylland:
www.vejledning.dk

"UG" (UddannelsesGuiden). National portal til al uddannelse og job.
Prøv eks. "Jobkompasset" - en hjælp til koblingen mellem interesse og mulige erhverv:
www.ug.dk