10. klasse

På Privatskolen Als er formålet med det 10. skoleår, at eleverne skal gennemgå en mærkbar udvikling både fagligt og dannelsesmæssigt. En udvikling som efter skoleårets afslutning, kvalificerer til et videre uddannelsesforløb inden for primært de gymnasiale ungdomsuddannelser.

Dette skoleår er særligt rettet mod de elever, som fagligt endnu ikke er klar til et gymnasialt eller andet uddannelsesforløb. Desuden er det et tilbud til elever, som har brug for et modningsår og samtidig få daglige udfordringer. Skoleskemaet i det 10. skoleår har 33 lektioner om ugen med en lektionslængde på 45 minutter.

Undervisning
Undervisningen i 10.klasse varetages af et fast team af lærere, som alle har mange lektioner i klassen. Dette giver overskuelighed og tværfaglighed og gør, at du og dine lærere hurtigt lærer hinanden at kende.

Undervisningen indeholder følgende fag med det anførte gennemsnitlige lektionstal pr. uge:

 • Dansk, 7 lektioner
 • Engelsk, 4 lektioner
 • Tysk, 4 lektioner
 • Matematik, 5 lektioner
 • Fysik/kemi, 3 lektioner
 • Kristendomskundskab, 1 lektion
 • Samfundsfag, 4 lektioner
 • Historie, 2 lektioner
 • Filosofi, 1 lektion
 • K-fag, 2 lektioner

 

Det er vigtigt, at 10.klasse bliver et lærerigt år på mange måder. Det skal være et arbejdsår, hvor eleverne får udvidet deres faglige kunnen, og der skal arbejdes målrettet og målbevidst frem mod FP10.

 

Skoleåret indeholder ud over ovenstående obligatoriske fag følgende:

 • Introtur
 • Tværfaglig undervisning
 • Obligatorisk selvvalgt opgave (OSO)
 • Alternative undervisningsdage
 • Socialpraktik
 • 1 uges obligatorisk brobygning
 • Udenlandstur/Studietur

 

Erfaringer viser, at de elever, der virkelig har udnyttet 10.klasse ved at arbejde målrettet og seriøst med de stillede opgaver, har været mere studieparate og dermed opnået bedre resultater, end de elever, der efter eget ønske har forladt skolen efter 9.klasse for at begynde på gymnasiet eller andre ungdomsuddannelser.

Kort og godt

Vi tilbyder:

 • Et trygt undervisningsmiljø
 • Faglig opkvalificering
 • Orienteringsmøde i maj
 • Udfordringer og gode oplevelser
 • Afklaring mht. videre uddannelse

Vi forventer:

 • Engagement og godt humør
 • En stor arbejdsindsats
 • At du udnytter dine evner bedst muligt
 • At du følger skolens regelsæt og anvisninger

 

 

Skolepenge

Skolepengene betales månedsvist forud i 11 måneder.

Samlede egenbetaling til ture budgetteres til: 4,5 x månedlige skolepenge

Yderligere information om skolepenge findes her på hjemmesiden.

Forældre kan tilmelde deres børn til skolens 10. klasse og det forudsættes, at hjemmet er positivt indstillet over for skolens målsætning og bakker skolen op.

 
 
 
 
 
"At lære er at bøje
sig over livet selv."
 
Halfdan Rasmussen