Befordring.
 
Befording betales af brugerne, dog kan der søges om et lille tilskud til befordring med bus, når eleven har:
• Længere end 2,6 km gældende for elever i børnehaveklassen – 3. klasse. Max 12,5 km.
• Længere end 6,1 km gældende for elever fra 4. – 6. klasse. Max 16,0 km.
• Længere end 7,1 km gældende for elever fra 7. – 9. klasse. Max 16,0 km.
• Længere end 9,1 km gældende for elever i 10. klasse. Max 17,0 km.
• Skolevejen er den korteste strækning målt præcist fra hjem til skole.
 
 
Alle udgifter til transport i forbindelse med erhvervspraktik og brobygning betales ligeledes af elev/forældre.