Indmeldelse og optagelse af nye elever.

En elev kan optages i 0. klasse den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.

Undervisningspligten begynder den 1. august i det kalenderår, hvori barnet fylder 7 år. Dog kan det
lade sig gøre at udsætte skolegangen et år, når det er begrundet i barnets udvikling.
 
Af hensyn til den pædagogiske planlægning bør indmeldelse ske i god tid før et skoleårs begyndelse.
Indmeldelsesblanket kan printes fra hjemmesiden.
Der opkræves et indmeldelsesgebyr på 600,00 kr. Indmeldelsesgebyret gives ikke retur.

Skolepenge.

Der betales skolepenge 11 gange (juli er betalingsfri ). Skolepenge betales forud og forfalder til betaling den 1. i hver af månederne august – juni. Sidste rettidige indbetaling er den 1. i måneden.
Der ydes søskendemoderation. For barn nummer 2 gives 125 kr/mdr i moderation og for efterfølgende børn 325 kr/mdr.
 
 
Prisliste for 2018 gældende fra den 01.08.2018  
   
Skolepenge  
0. klasse til 3. klasse pr. måned kr. 1.200,00
4. klasse til 5. klasse pr. måned kr. 1.325,00
6. klasse til 10. klasse pr. måned kr. 1.350,00

 

Fritidsordning

 
0. klasse til 3. klasse kr.    885,00
4. klasse kr.    480,00
Frugt pr. måned kr.      70,00
Skolefridage pr. dag kr.      50,00
   
Kommende 0. klasses elever 1. maj til 30. juni  
Skolepenge kr. 1.200,00
Sfo kr.    885,00
Frugt kr.      70,00
I alt kr. 2.155,00
   
Gebyrer  
Manglende PBS tilmelding pr. måned kr.      50,00
For sen betaling kr.    100,00
Mistet buskort kr.      50,00
   
Skolepenge mm. betales forud og forfalder den 1. i hver måned.
 
 
Restancer accepteres ikke.
 
Udmeldelse.

Udmeldelse skal ske skriftligt, eller ved personlig forældrehenvendelse til skolelederen, og man
betaler for den måned, hvori skolegangen ophører, samt den efterfølgende måned.
 
Fripladstilskud.

Undervisningsministeriet stiller hvert år en begrænset sum penge til rådighed som tilskud til
skolepengene.
Disse penge fordeles efter ansøgning og efter forældrenes indkomstgrundlag.
Skema til ansøgning udleveres til alle forældre, og afleveringsterminen, for det efterfølgende skoleår, er den 1. september.