Opslagstavlen

 • ikon
  Kære elever og forældre
  Vedhæftet er invitationen til årets store juleklippedag torsdag d.29.11, fra kl.15.00 - 17.00. Vi håber på at se rigtig mange af jer denne dag.
   
  Helle Tietje den 02-11-2018
 • ikon
  Nyhedsbrev 16. november 2018
   
  Der er masser af aktivitet på skolen i denne tid, hvor skole-hjem samtalerne fylder eftermiddage og aftener. Jeg håber, I som forældre får det forventede udbytte af samtalerne, der jo er rettet mod elevens udvikling.
  Der er også tid til lidt ekstra for eleverne: Der har været overnatning for 7. klasse og i denne weekend er det 6. klasses tur, og endelig skal 4. klasse til sundhedsplejersken på mandag.
   
  Tirsdag er der matematik konkurrence, Georg Mohr, for de elever i 7., 8. og 9. der vil være med. Georg Mohr- konkurrencen er organiseret under TalentCamp, som vi har et godt samarbejde med. Bl.a. har vi denne weekend to elever fra 7. klasse afsted på TalentCamp i matematik i Greve, og 13. – 17. december afholder vi her på skolen en camp for 70 unge talenter fra hele Danmark.
   
  Skolens aula har på det seneste været optaget af 10. klasse, der er ved de sidste forberedelser til PSA Show, der afholdes tirsdag og onsdag aften næste uge. Elever fra 7. – 9. klasse skal se forestillingen, men skolens øvrige elever får også lejlighed til at se generalprøven tirsdag.
  Der er fælles spisning om aftenen, og vi glæder os til at se så mange som muligt.
   
  Vi er også ude af huset med lidt reklame for 10. klasse. I tirsdags var det på Statsskolen og næste torsdag er det på BC-Syd. To elever fra 10. er med i indsatsen og klarer det rigtig godt.
   
  Ved den kommende opkrævning af skolepenge for 6. - 10. kl. figurer et beløb på 125 kr. Det er ½årlig betaling for elevskabene iflg. Beslutning, da skabene blev installeret.
   
  Endelig vil jeg nævne, at vi i de næste par måneder har to virksomhedspraktikanter her på skolen: Gitte hjælper til i 1. og 4. klasse, mens Anders hjælper til i 7., 9. og 10. klasse. Det er til gavn for alle og ikke mindst de elever, der har brug for lidt ekstra hjælp.
   
  I den kommende tid vil jeg også nævne, at 9. og 10. klasse får besøg af otte af vores gamle elever på onsdag 28/11 for at høre om overgangen fra Privatskolen til ungdomsuddannelserne.
  Det er også dagen, hvor skolens tilsynsførende, Birgitte Boelt, aflægger det ene af sine besøg.
  Glem ikke juleklip på torsdag 29/11 kl. 15-17.
   
  God weekend.
  Venligst, Morten Asmussen
   
   
   
  Morten Asmussen den 16-11-2018
 • ikon
  Vi annoncerer hermed den ledige stilling som musiklærer fra 1. januar 2019.
  Læs mere om stillingen på vedhæftede opslag.

  Venligst, Morten
  Morten Asmussen den 01-11-2018
 • ikon
  Kære alle
  Jeg skal viderebringe nyheden om, at Michael Fleischhauer har ønsket at gå på pension fra 1. januar 2019, hvilket er lidt før, det var planlagt.
  Michael har netop haft 25 års jubilæum på skolen og har i al den tid varetaget skolens musiktilbud med kyndig hånd.
  Vi kommer til at savne Michael, og det bliver svært at finde en adækvat erstatning, men det arbejde indledes nu.
  Stillingen annonceres snarest på forskellige platforme. Kender man nogen der kan "prikkes", så kontakt os gerne.
  Morten Asmussen den 30-10-2018
 • ikon
  Det er mørketid. Husk lyset på cyklerne! I bilister: Se godt efter i morgentrafikken, at I ikke rammer en cyklist.
  Morten Asmussen den 24-10-2018
 • ikon
  Det er rart at se en rolig afvikling af morgentrafikken. Jeg har dog en lille bøn: Når man holder inde på JF-grunden, kan der opstå trafikprop mellem de to porte. Jeg vil derfor opfordre til, at man holder lidt længere henne langs bygningen, når fx. cykler skal af og på, så biler kan komme rundt.

  I vedhæftede parkeringsvejledning kan du se, hvor det er smart at holde.. U-vendinger foran skolen er stadig uønsket, da det skaber farlige situationer.

  Venligst, Morten
  Morten Asmussen den 14-11-2018
 • ikon
  Kære alle
  Igen i år foregår al cykelparkering i de tildelte båse på den gamle JF-grund bag den gule mur. Alle cykler skal være forsvarligt låst, gerne til rækværk/stolper, da der desværre har været enkelte cykeltyverier. Skolen kan ikke gøres ansvarlig for cykeltyveri fra parkeringen, og vi må ikke overvåge anden ejendom.
  Det enkelte hjem opfordres hermed til at sørge for ordentlig aflåsning og god forsikringsdækning på cyklerne.

  Venligst, Morten
  Morten Asmussen den 13-08-2018
 • ikon

  Er du opskrevet på vores venteliste, så husk at opdatere skolen med evt. nye oplysninger om kontaktoplysninger og mailadresse.
  Morten Asmussen den 15-11-2017